Budynki rolne

Ubezpieczenie budynków w gospodarstwach rolnych i OC rolnika

Podstawowe informacje

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązkowi zawarcia umowy tego ubezpieczenia podlegają wszyscy właściciele (posiadacze) nieruchomości, które znajdują się na gruntach o powierzchni powyżej 1ha.

Warunki ogólne ubezpieczenia określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

 

 

 

 

 

Przedmiot, zakres i suma ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

  • domy jednorodzinne wraz ze stałymi elementami, (przy czym treść ustawy nie obejmuje wszystkich elementów budynku)
  • wszystkie pozostałe budynki (np. budynki gospodarcze, garaże),
  • OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Zakres ubezpieczenia przy zdarzeniach losowych, w myśl treści ustawy, obejmuje węższy zakres ochrony niż ma to miejsce w ubezpieczeniach dobrowolnych (w związku z tym warto się doubezpieczyć).

Ubezpieczone mienie można ubezpieczyć według wartości odtworzeniowej (nowej) lub wartości rzeczywistej (uwzględniającej stopień zużycia).
Ikona symbolizująca ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie oc, Ac, Autocasco. TR ubezpieczenia Gorlice.

W ramach obowiązkowego ubezpieczenia budynków nie ma możliwości objęcia ochroną ruchomości domowych. Ruchomości domowe można dodatkowo ubezpieczyć na warunkach dobrowolnego ubezpieczenia budynków.