Firmowe

Ubezpieczenie kompleksowe firm

Podstawowe informacje

Ubezpieczenie dobrowolne, przeznaczone dla właścicieli głównie małych i średnich przedsiębiorstw oraz różnego rodzaju instytucji. Zasady ubezpieczenia są określone w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). OWU mają różną treść w poszczególnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych, dlatego oferowana ochrona ubezpieczeniowa w zależności od firmy może być mniej lub bardziej korzystna dla klienta.

 

 

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

  • nieruchomości firmy
  • środki trwałe
  • środki obrotowe
  • ogrodzenia
  • OC firmy (różne rodzaje np. OC delikt, kontrakt, OC za produkt, itp.)
  • utrata zysku

Przed zawarciem polisy, należy najbardziej zwrócić uwagę na to, kto ją oferuje. Doświadczony, kompetentny i posiadający wiedzę ubezpieczeniową pośrednik daje największą gwarancję właściwego zbadania potrzeb klienta, a potem optymalnego dopasowania oferty do jego potrzeb. Na dalszy plan powinien zejść kanał dystrybucji, czy też nazwa Towarzystwa ubezpieczeniowego (zwłaszcza, gdy jego OWU mają niekorzystne zapisy).

Należy zwracać uwagę na odpowiednią relację ceny do zakresu ubezpieczenia. Nie zawsze tanie ubezpieczenie jest najlepszym rozwiązaniem, z kolei wysoka cena niekoniecznie da nam pełną ochronę w przypadku wystąpienia szkody.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

ogień i inne zdarzenia losowe (np. powódź, huragan, grad)
kradzież z włamaniem i rabunek
szkody wobec osób trzecich, podmiotów gospodarczych wyrządzone czynem niedozwolonym
ogień i inne zdarzenia losowe (np. powódź, huragan, grad)