Karta stałego klienta

Karta Stałego Klienta daje właścicielowi prawo do rabatów:

– 5% rabatu na ubezpieczenia: OC komunikacyjne, NNW kierowcy i pasażerów, Autocasco, Assistance, ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie opon.

– 10% rabatu na ubezpieczenia budynków, firm, zwrotu kosztów leczenia, NNW w życiu prywatnym, OC w życiu prywatnym

Karta klienta zostaje przyznana wybranym przez wystawce osoba fizycznym i prawnym.

Karta Stałego Klienta jest imienna i opatrzona indywidualnym numerem

Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą Stałego Klienta jest użytkownik, co oznacza, że prawo do zniżek i przywilejów, wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta nie może być przenoszone na inną osobę.

Aby skorzystać z przywilejów wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta, użytkownik zobowiązany jest wręczyć Kartę pracownikowi obsługi klienta przed podpisanie polisy. Karta Stałego Klienta jest ważna bezterminowo.