Zadzwoń do nas. Oddzwonimy w 20 minut

Budynki osób fizycznych

UBEZPIECZANIE BUDYNKÓW OSÓB FIZYCZNYCH

UBEZPIECZANIE BUDYNKÓW OSÓB FIZYCZNYCH

Ubezpieczenie dobrowolne, przeznaczone dla właścicieli i użytkowników domów jednorodzinnych i mieszkań. Zasady ubezpieczenia są określone w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). OWU mają różną treść w poszczególnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych, dlatego ochrona ubezpieczeniowa oferowana klientowi w zależności od firmy może być lepsza lub gorsza.

ZAKRES UBEZPIECZENIA OBEJMUJE:

 • ogień i inne zdarzenia losowe (np. powódź, huragan, grad)
 • kradzież z włamaniem i rabunek
 • dewastację
 • szkody wobec osób trzecich wyrządzone czynem niedozwolonym (OC w życiu prywatnym)
Zakres ubezpieczenia budynków osób fizycznych
Przedmiot ubezpieczenia budynków osób fizycznych

PRZEDMIOT

PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA MOGĄ BYĆ:

 • domy jednorodzinne lub mieszkania wraz ze stałymi elementami domu/mieszkania
 • budynki gospodarcze i/lub garaże oraz pomieszczenia przynależne mieszkań
 • ruchomości domowe
 • ogrodzenia
 • OC w życiu prywatnym
 • obiekty małej architektury

Ubezpieczone mienie można ubezpieczyć wg wartości odtworzeniowej (nowej) lub rzeczywistej (uwzględniającej stopień zużycia)

BUDYNKI OSÓB FIZYCZNYCH – WYBIERAMY UBEZPIECZENIE

Przy zawarciu ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na:

SUMĘ UBEZPIECZENIA

 • Według jakiej wartości będzie ubezpieczane mienie (odtworzeniowej, czy rzeczywistej).Opcja wartości odtworzeniowej jest dla klienta korzystniejsza.
 • Jeżeli mienie jest ubezpieczane w niepełnej wartości (tzw. niedoubezpieczenie) należy zwrócić uwagę, czy w OWU nie ma zapisu o proporcjach w przypadku wypłaty odszkodowania (w takich przypadkach następuje proporcjonalne potrącenie określonych kwot z należnego odszkodowania),
 • Należy zwracać uwagę na występujące tzw. limity odpowiedzialności Towarzystwa, przy poszczególnych składnikach mienia. W zależności od firmy te zapisy mogą być dla klienta bardziej lub mniej korzystne.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • według jakiej wartości będzie ubezpieczane mienie (odtworzeniowej, czy rzeczywistej).Opcja wartości odtworzeniowej jest dla klienta korzystniejsza.

INNE

 • Przydatnym rozwiązaniem jest posiadanie w zakresie ubezpieczenia tzw. „poszukiwania przyczyny szkody”, zwłaszcza, jeśli klient otrzymuje taką opcję bezpłatnie do podstawowego zakresu ubezpieczenia.
 • Przed zawarciem polisy, należy najbardziej zwracać uwagę na to, kto ją oferuje. Doświadczony, kompetentny i posiadający wiedzę ubezpieczeniową pośrednik daje największą gwarancję właściwego zbadania potrzeb klienta, a potem optymalnego dopasowania oferty do jego potrzeb. Na dalszy plan powinien zejść kanał dystrybucji, czy też nazwa Towarzystwa ubezpieczeniowego (zwłaszcza, gdy jego OWU mają niekorzystne zapisy).
 • Należy zwracać uwagę na odpowiednią relację ceny do zakresu ubezpieczenia. Nie zawsze tanie ubezpieczenie jest najlepszym rozwiązaniem, z kolei wysoka cena niekoniecznie da nam pełną ochronę w przypadku wystąpienia szkody.
 • Ważną kwestią jest konstrukcja produktu pod kątem zabezpieczenia szyb okiennych i drzwiowych. W zależności od Towarzystwa, mogą być one uwzględniane w podstawowym zakresie ubezpieczenia (oczywiście korzystniejsze rozwiązanie) lub też należy dopłacić dodatkową składkę za włączenie do ubezpieczenia.