Zadzwoń do nas. Oddzwonimy w 20 minut

Nnw komunikacyjne

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne

NW KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

PODSTAWOWE INFORMACJE

Ubezpieczenie dobrowolne, przeznaczone dla użytkowników pojazdów mechanicznych.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia ustalonych we własnym zakresie przez poszczególnych ubezpieczycieli.

Dlatego warunki umów ubezpieczenia NNW dostępnych na rynku mogą się różnić.

ZAKRES OCHRONY

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy / pasażerów pojazdu, zaistniałe w związku z ruchem pojazdu oraz podczas:

  • załadowywania lub rozładowywania pojazdu
  • wsiadania lub wysiadania z pojazdu,
  • postoju lub parkowania pojazdu na trasie podróży
  • naprawy pojazdu na trasie podróży
  • garażowania pojazdu
  • nabycia protez lub wózka inwalidzkiego
  • przeszkolenia zawodowego inwalidów
  • załadowywania lub rozładowywania pojazdu
Ubezpieczenie

Ubezpieczenie nnw komunikacyjne obejmuje szkody związane z pojazdem wymienionym w dokumencie ubezpieczenia. Liczba osób objętych ubezpieczeniem jest na ogół zgodna z odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Suma ubezpieczenia ustalana jest na jedną ubezpieczoną osobę. Z reguły ubezpieczyciele proponują określone limity sumy ubezpieczenia według wyboru Ubezpieczającego.

 

Ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie, jako jednorazowe świadczenie pieniężne uzależnione od sumy ubezpieczenia i wielkości trwałego uszczerbku na zdrowiu określonego w procentach. Odszkodowanie ustalane jest w granicach sumy ubezpieczenia.

 

W przypadku śmierci ubezpieczonego odszkodowanie stanowi zwykle określoną część sumy ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie NNW jest najczęściej proponowane przy okazji zawierania ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia AC. Regułą jest wtedy, że okres ubezpieczenia NNW pokrywa się z okresem ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia AC.

KRYTERIA WYBORU UBEZPIECZENIA NNW

Zakres ubezpieczenia

Zakres umowy ubezpieczenia

W jakich przypadkach umowa przewiduje wypłatę odszkodowania i w jakiej wysokości, szczególnie warto zwrócić uwagę na świadczenia dodatkowe oprócz odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Warto poszukać oferty, gdzie do zakresu ubezpieczenia włączone są konsekwencje udaru serca lub wylewu (standardowo zwykle wyłączone) zaistniałych podczas kierowania pojazdem.

Organiczenia i wyłączenia odpowiedzialności w OWU

Każde ogólne warunki przewidują sytuacje lub okoliczności zdarzenia, kiedy musimy się liczyć z odmową odszkodowania lub ograniczeniem jego wysokości.

Dostępna wysokość sumy ubezpieczenia

Standardowo oferowane sumy ubezpieczenia nie przekraczają kwoty 20 – 40 tys. zł. Jeżeli spędzamy dużo czasu prowadząc pojazd, a nie posiadamy polisy ubezpieczenia na życie, warto poszukać oferty proponującej wyższą sumę ubezpieczenia.

Wygoda zawarcia umowy ubezpieczenia

Jest to kwestia subiektywna, jedni preferują osobisty kontakt z agentem lub placówką ubezpieczyciela, inni wybierają metodę direct, czyli nabycie ubezpieczenia przez telefon lub Internet.