Zadzwoń do nas. Oddzwonimy w 20 minut

Ubezpieczenie Assistance

Podstawowe informacje o ubezpieczneiu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Ubezpieczenie natychmiastowej pomocy. Ubezpieczenie assistance dobrowolne, przeznaczone dla posiadaczy i użytkowników pojazdów mechanicznych.

ZAKRES UBEZPIECZENIA ASSISTANCE

Ubezpieczenie Assistance zapewnia pomoc w postaci różnego rodzaju usług świadczonych w razie określonych zdarzeń związanych z użytkowaniem pojazdu i powodujących jego unieruchomienie, takich jak:

 • wyczerpanie paliwa
 • choroba lub śmierć kierowcy
 • wypadek komunikacyjny
 • awaria pojazdu, przebicie opony
 • kradzież pojazdu lub jego części
 • dewastacja pojazdu
 • utrata kluczyków do pojazdu

Warunki ubezpieczenia z góry określają limity kwotowe (sumy ubezpieczenia) na poszczególne rodzaje lub grupy usług i w zależności od oferty limity te są zróżnicowane.

 

Poza tym część usług może być świadczona tylko wtedy (np. zakwaterowanie, transport lub pojazd zastępczy), gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem wystąpi w pewnej ustalonej odległości od miejsca zamieszkania podróżujących.

Warianty ubezpieczenia obejmujące awarię pojazdu najczęściej są dostępne tylko do określonego limitu wieku pojazdu (np. 10 lat).

Usługi Assistance uruchamiane są na telefoniczny sygnał kierowany przez potrzebujących do centrum alarmowego w wyspecjalizowanych firmach współpracujących z ubezpieczycielami przy obsłudze ubezpieczenia.

WARIANTY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE

Dostępne są różne warianty ubezpieczenia Assistance w zależności od zakresu zdarzeń i usług objętych ubezpieczeniem.

W wariancie pełnym uwzględnione są także inne zdarzenia, powiększa się też odpowiednio katalog świadczonych usług, które najczęściej obejmują:

 • pokrycie kosztów odwiedzin chorego
 • udzielenie zaliczki gotówkowej na pokrycie kosztów naprawy
 • wynajem pojazdu zastępczego
 • udzielenie wszechstronnych informacji przydatnych w czasie podróży
 • pomoc tłumacza
 • holowanie pojazdu
 • pokrycie kosztów parkowania uszkodzonego pojazdu
 • transport lub zakwaterowanie kierowcy i pasażerów na czas naprawy pojazdu
 • dostarczenie pojazdu po naprawie
 • organizację dostawy części zamiennych lub paliwa
 • transport chorych do kraju
 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia

Zakres terytorialny ubezpieczenia Assistance może być ograniczony do obszaru Polski albo obejmować również inne państwa należące do systemu Zielonej Karty.

Zakres terytorialny ubezpieczenia Assistance może być ograniczony do obszaru Polski albo obejmować również inne państwa należące do systemu Zielonej Karty.

WARIANTY UBEZPIECZENIA

ASSISTANCE – WYBIERAMY UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie Assistance kupowane jest z reguły przy okazji zawierania ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia AC. Dlatego najlepiej będzie, jeżeli oczekiwania wobec ubezpieczenia Assistance zostaną uwzględnione na etapie podejmowania decyzji o zawarciu ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia AC. W zależności od indywidualnych potrzeb w sytuacjach wymagających otrzymania pomocy warto wziąć pod uwagę następujące kryteria:

Zakres umowy ubezpieczenia


W jakich przypadkach umowa przewiduje świadczenie usług, jakiego rodzaju usługi są dostępne, jakie limity kosztów przewidziane są dla poszczególnych usług.

Organiczenia i wyłączenia odpowiedzialności w OWU


Każde ogólne warunki przewidują sytuacje lub okoliczności zdarzenia, kiedy musimy się liczyć z odmową pomocy lub ograniczeniem jej zakresu.

Dostępna wysokość sumy ubezpieczenia


Ten parametr może mieć znaczenie tylko, jeśli porównywane są oferty o podobnych zakresach zdarzeń i pomocy.

Wygoda zawarcia umowy ubezpieczenia


Jest to kwestia subiektywna, jedni preferują osobisty kontakt z agentem lub placówką ubezpieczyciela, inni wybierają metodę direct, czyli nabycie ubezpieczenia przez telefon lub internet.