Zadzwoń do nas. Oddzwonimy w 20 minut

Inne komunikacyjne

Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM

Ubezpieczenie dobrowolne, przeznaczone dla właścicieli / posiadaczy i użytkowników pojazdów mechanicznych. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia ustalonych we własnym zakresie przez poszczególnych ubezpieczycieli. Stąd wynikają różnice występujące w warunkach ubezpieczenia.

W najczęściej występującym wariancie ubezpieczenia OP przedmiotem ubezpieczenia są koszty pomocy prawnej poniesione w celu ochrony interesów ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu lub jazdą w pojeździe w charakterze pasażera. Zakres terytorialny ubezpieczenia OP najczęściej obejmuje obszar Polski oraz obszar innych państw należących do systemu Zielonej Karty.

ZAKRES OCHRONY

Umowa ubezpieczenia OP pojazdu oraz umów związanych z pojazdem obejmuje właściciela lub posiadacza pojazdu. Ubezpieczenie związane jest z konkretnym pojazdem wymienionym w dokumencie ubezpieczenia. Ubezpieczenie z reguły obejmuje:

  • dochodzenie roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych związanych z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu lub jazdą w pojeździe w charakterze pasażera
  • obronę w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia
  • postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu
  • ochronę interesów właściciela lub posiadacza pojazdu w sprawach związanych z umowami związanymi z pojazdem (np. umowa naprawy pojazdu, umowa przechowania pojazdu, itp.)

Ubezpieczający ma z reguły możliwość wyboru wysokości sumy ubezpieczenia spośród propozycji ubezpieczyciela. Z reguły wysokość sumy ubezpieczenia OP wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych.

UBEZPIECZENIE ZAPEWNIA ZWROT KOSZTÓW:

  • wynagrodzenia adwokata albo radcy prawnego 
  • opłat sądowych wszystkich instancji, w tym kosztów opinii biegłych lub rzeczoznawców, kosztów tłumaczenia dokumentów potrzebnych do obrony interesów ubezpieczonego wydatków poniesionych przez stronę przeciwną w zawiązku z obroną jej praw, interesów, o ile ubezpieczony jest zobowiązany do ich pokrycia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu
  • wydatków na podróże ubezpieczonego do sądu zagranicą, jeżeli konieczne jest jego stawiennictwo przed sądem

Możliwe jest także uzyskanie pożyczki na kaucję w celu uniknięcia aresztowania ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem karnym.

Umowa ubezpieczenia OP zawierana jest zwykle na okres roczny przy okazji zawierania ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia AC albo niezależne ubezpieczenie.