Zadzwoń do nas. Oddzwonimy w 20 minut

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenia Autocasco Gorlice

AUTOCASCO – PODSTAWOWE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD SKUTKÓW USZKODZENIA, ZNISZCZENIA I KRADZIEŻY

Ubezpieczenie autocasco dobrowolne, przeznaczone dla kierowców, którzy chcą ubezpieczyć swój samochód na wypadek szkód powstałych z winy kierowcy tego pojazdu, jak również takich, na które nie ma on wpływu.

ZAKRES OCHRONY

Ubezpieczenie autocasco gwarantuje klientom finansową rekompensatę w następujących przypadkach:

 • zderzenie się pojazdów,
 • zderzenie pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem,
 • uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie,
 • pożar, wybuch, grad, zatopienie oraz nagłe działanie innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,
 • kradzież pojazdu.
Ubezpieczenie
golice ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia ac może być oparty również na formule ALL RISK, polegającej na ochronie klienta od wszystkich możliwych zdarzeń losowych, ale nienazwanych „z imienia” (pełniejsza ochrona klienta niż w przypadku ww. zdarzeń).

Odpowiedzialność ograniczona jest w takim przypadku tylko do zdarzeń określonych w wyłączeniach w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zakres terytorialny ubezpieczenia Autocasco może być ograniczony do obszaru Polski albo obejmować również inne państwa europejskie.

Klient nie musi płacić za opcje, których nie potrzebuje. Dzięki dużej elastyczności produktu, ma on możliwość wyboru spośród wielu wariantów ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Gorlice

WARIANT SERWISOWY

W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, uwzględnia się wartość części oryginalnych przy wyliczaniu wysokości odszkodowania. Wariant polecany szczególnie właścicielom pojazdów   przywiązanych do marki i jakości jego producenta, lub korzystających przede wszystkim z pomocy autoryzowanych sieci serwisowych.

Ubezpieczenie Gorlice

WARIANT KOSZTORYSOWY

W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, uwzględnia się wartość części nieoryginalnych (tzw. zamienników) przy wyliczaniu wysokości odszkodowania. Wariant przeznaczony dla poszkodowanych, którzy chcą otrzymać odszkodowanie w formie gotówkowej, a samochód chcą naprawiać we własnym zakresie.

POZOSTAŁE OPCJE TO NP.:

 • holowanie pojazdu w przypadku wypadku i awarii pojazdu (Assistance),
 • dodatkowe ubezpieczenie szyb samochodu,
 • stała suma ubezpieczenia- zapewnia stałą wartość pojazdu w trakcie trwania umowy – tzn. wartość pojazdu nie zmniejsza się wraz ze spadkiem jego wartości rynkowej,
 • nieredukcyjna suma ubezpieczenia- pozwala zachować tą samą sumę ubezpieczenia pomimo wypłaty odszkodowania,
 • dodatkowe ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • ochrona utraty zniżki- pozwala zachować zniżkę pomimo wystąpienia szkody,
 • ochrona prawna,
 • upoważnienie kierowców młodych i niedoświadczonych.
Suma ubezpieczenia

SUMA UBEZPIECZENIA

Suma ubezpieczenia stanowi górny limit odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, którą deklaruje Ubezpieczający. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, ustalanej w oparciu o system „Eurotax” lub miesięcznik „Info Ekspert”. Dla fabrycznie nowego pojazdu, zakupionego u autoryzowanego dilera można zadeklarować sumę ubezpieczenia w wysokości równej kwocie brutto określonej na fakturze sprzedaży tego pojazdu.

Szkody ubezpieczenia

SZKODY

Zależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia poszkodowany ma prawo naprawiać samochód w:

 • autoryzowanym warsztacie obsługi (ASO),
 • warsztacie partnerskim danej firmy ubezpieczeniowej,
 • warsztacie przez siebie wybranym,
 • wg tzw. kosztorysu, czyli wyceny przygotowanej przez firmę ubezpieczeniową.
Dlaczego wybrać autocasco

DLACZEGO AUTOCASCO?

Zależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia poszkodowany ma prawo naprawiać samochód w:

 • to ochrona przed skutkami wszelkich niepożądanych zdarzeń związanych z używaniem samochodu,
 • to elastyczna i kompleksowa oferta umożliwiająca Klientowi dopasowanie zakresu ubezpieczenia i jego ceny do własnych potrzeb oraz zasobności portfela,
 • to możliwość sfinansowania naprawy samochodu w autoryzowanych stacjach danej marki,
 • to ochrona w kraju i za granicą,
 • to ochrona wszystkich elementów pojazdu.