Zadzwoń do nas. Oddzwonimy w 20 minut

Koszty leczenia

gorlice ubezpieczeniaUbezpieczenie kosztów leczenia

Podstawowe informacje

Ubezpieczenie dobrowolne przeznaczone dla osób fizycznych potrzebujących ochrony ubezpieczeniowej w podróży.

Przy wyjeździe za granicę najistotniejszą rzeczą jest ubezpieczenie kosztów leczenia. Na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wydawanej przez NFZ) Polacy wyjeżdżający do krajów Unii Europejskiej mogą korzystać z opieki medycznej wyłącznie w publicznych placówkach i na zasadach obowiązujących w danym państwie. Karta EKUZ nie zapewnia automatycznie bezpłatnej opieki, a tylko uprawnia do odzyskania niektórych poniesionych kosztów – powód to obowiązujące w poszczególnych krajach przepisy mówiące m.in. o współuczestniczeniu w kosztach leczenia (ustalony koszyk świadczeń niepodlegających refundacji). W wielu miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie i nie honorują Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Na polisie ubezpieczeniowej jasno jest określone, za co firma ubezpieczeniowa ponosi odpowiedzialność, bez względu na to czy osoba poszkodowana trafi do placówki państwowej czy też prywatnej.

 

 

Wariant rozszerzony powiększony jest o następujące rodzaje ubezpieczenia:gorlice ubezpieczenia

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie kosztów ratownictwa
 • ubezpieczenie bagażu
 • ubezpieczenie sprzętu narciarskiego
 • ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy „Assistance”
 • ubezpieczenie turystyczne
 • ubezpieczenie kosztów przerwania podróży
 • ubezpieczenie kosztów nieoczekiwanej podróży powrotnej
 • ubezpieczenie zdrowotne za granicą

 

 

Zakres ochrony

Ubezpieczenie w podróży zapewnia pomoc w razie nagłego zachorowania i nieszczęśliwego wypadku. Firma ubezpieczeniowa zapewnia gorlice ubezpieczeniezwrot kosztów leczenia związanych z pobytem, badaniami i zabiegami w szpitalu, czy ambulatorium, zakupem lekarstw przepisanych przez lekarza oraz wypłatę odszkodowania w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zakres terytorialny ubezpieczenia może być ograniczony do obszaru Europy albo może obejmować państwa całego świata.

W zależności od wybranego zakresu pomocy dostępne są różne warianty ubezpieczenia. Wariant podstawowy obejmuje najczęściej ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie może zostać zawarte nawet na wyjazd jednodniowy, maksymalny okres ubezpieczenia to rok. Może mieć również różne formy: indywidualne, rodzinne (przynajmniej jedno dziecko i jedna osoba dorosła) oraz grupowe (np. uczestnicy zorganizowanej wycieczki).

Firmy ubezpieczeniowe stosują zwyżki składki związane z dodatkowym ryzykiem podczas wyjazdu, takim jak:

 • wykonywanie pracy fizycznej lub umysłowej,
 • amatorskim uprawianiem sportów zimowych lub motorowodnych,
 • uprawianiem sportów ekstremalnych,
 • wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportów,
 • pogorszeniem stanu zdrowia ubezpieczonego z powodu zaostrzenia się choroby przewlekłej,
 • koszty kontynuacji leczenia powypadkowego w Polsce,
 • wyjazd do kraju, w którym prowadzone są działania wojenne.

O wysokości sumy ubezpieczenia decyduje Ubezpieczający – im lepszy wariant tym wyższy limit kwotowy na daną usługę.

W razie wystąpienia szkody najlepiej zadzwonić do Centrum Alarmowego danej firmy ubezpieczeniowej i zgłosić zdarzenie, które jest objęte ochroną ubezpieczeniową.