Zadzwoń do nas. Oddzwonimy w 20 minut

Budynki rolne

UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I OC ROLNIKA

Każdy rolnik posiadający gospodarstwo narażony jest na cały szereg szkód, które mogą być spowodowane pożarami, nieszczęśliwymi wypadkami, chorobami zwierząt hodowlanych czy zniszczeniami plonów. Powiązane z tym straty mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Aby zabezpieczyć się przed tego rodzaju sytuacjami należy ubezpieczyć swoje gospodarstwo. Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają wszyscy właściciele (posiadacze) nieruchomości, które usytuowane są na gruntach o powierzchni powyżej 1 hektara. Brak owego ubezpieczenie może skutkować karami finansowymi, jednakże, to nie ten czynnik powinien motywować do ubezpieczenia się. Zabezpieczenie gospodarstwa rolnego w tej formie może okazać się niezwykle zbawienne w przypadku klęsk żywiołowych takich jak np. lokalne podtopienie, trąba powietrzna czy pożar spowodowany uderzeniem pioruna. Warto pamiętać, że polisę ubezpieczeniową budynku rolnego najlepiej jest dobrać pod kątem zarówno zawartości, jak i ceny. Jeśli istnieje potrzeba wykupienia kompleksowego ubezpieczenia ruchomości domowych, można dodatkowo ubezpieczyć je na warunkach dobrowolnego ubezpieczenia budynków.

Ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych i oc rolnika
gorlice ubezpieczenie

PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA:

W naszej ofercie każdy rolnik znajdzie ubezpieczenie na swoją kieszeń. Do najważniejszych zalet zawarcia ubezpieczenia budynków rolniczych w naszym Towarzystwie TR Gorlice należy minimum formalności przy zawieraniu umowy, przystępna cena oraz możliwość doboru dobrowolnego ubezpieczenia uzupełniającego ochronę pozostałej części majątku.

PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA MOGĄ BYĆ:

  • domy jednorodzinne wraz ze stałymi elementami, (przy czym treść ustawy nie obejmuje wszystkich elementów budynku)
  • wszystkie pozostałe budynki (np. budynki gospodarcze, garaże),
  • OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Zakres ubezpieczenia przy zdarzeniach losowych, w myśl treści ustawy, obejmuje węższy zakres ochrony niż ma to miejsce w ubezpieczeniach dobrowolnych (w związku z tym warto się doubezpieczyć).

PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA MOGĄ BYĆ:

Rolnik jako osoba fizyczna ma także obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Polisa ta obejmuje wypłatę odszkodowania, jeśl rolnik lub ktoś z jego rodziny wyrządzi szkodę innej osobie podczas pracy na terenie gospodarstwa. Ubezpieczenie obejmuje również wypłatę odszkodowania za szkody, które spowoduje pracownik zatrudniony w gospodarstwie rolnika. Niespełnienie obowiązku ubezpieczenia w przypadku szkody może spowodować znaczne straty finansowe związane z naprawieniem szkody wyrządzonej osobie trzeciej.

W naszym towarzystwie ubezpieczeniowym oferujemy nie tylko najlepsze rozwiązania dla rolników, ale także fachowe doradztwo z całego zakresu ubezpieczeń. Jeśli więc szukasz kompleksowych rozwiązań, skontaktuj się z nami już teraz.

W ramach obowiązkowego ubezpieczenia budynków nie ma możliwości objęcia ochroną ruchomości domowych. Ruchomości domowe można dodatkowo ubezpieczyć na warunkach dobrowolnego ubezpieczenia budynków.