Zadzwoń do nas. Oddzwonimy w 20 minut

Dla kierowcy: Co grozi za nieubezpieczony samochód?

Dla kierowcy Co grozi za nieubezpieczony samochód

Dla kierowcy Co grozi za nieubezpieczony samochód

Brak ubezpieczenia pojazdu może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami w postaci kar finansowych. Wysokość grzywny zależy od kilku czynników. Ustalana jest na podstawie rodzaju pojazdu, liczby dni, w których trakcie auto nie posiadało OC oraz płacy minimalnej brutto obowiązującej w danym roku kalendarzowym. Kiedy nakłada się karę oraz ile obecnie wynosi jej minimalna i maksymalna wysokość?

Jak kształtują się wysokości kar za brak OC w 2022 roku?

Kierowcy samochodów osobowych, którzy nie spełniają obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia pojazdu, muszą liczyć się z karami finansowymi. Rok 2022 przyniósł pewne zmiany w tym zakresie. Z dniem 1 stycznia wprowadzone zostały bowiem podwyżki maksymalnych opłat z tytułu braku ubezpieczenia OC. Dla posiadaczy aut osobowych podwyżka ta wyniosła 420 zł w przypadku maksymalnego wymiaru kary. W związku z powyższym kara za brak OC wynosi od 1200 zł do 6020 zł w zależności od długości okresu, w jakim auto nie było ubezpieczone. Najmniej zapłacą osoby, które jeździły bez OC maksymalnie do 3 dni. Najwięcej zaś kierowcy, u których brak ubezpieczenia OC przekroczył okres 14 dni. Osoby znajdujące się pośrodku, czyli w przedziale od 4 do 14 dni, muszą się liczyć z karą w wysokości 3010 zł.

Zobacz też: ubezpieczenie Dębica

Co zrobić, by uniknąć kary?

Niektóre sytuacje związane z przerwaniem ciągłości ubezpieczenia OC nie wynikają z winy kierowcy. Z sytuacją taką możemy się spotkać na przykład, gdy nasze auto zostało skradzione i nie podlegamy wówczas obowiązkowi ubezpieczenia OC lub wówczas, gdy zakład ubezpieczeń pomylił się podczas wysyłania informacji do UFG. Jak uniknąć kary za brak OC w takich przypadkach? Jeżeli otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, mamy 30 dni na to, by udowodnić pomyłkę lub udokumentować brak obowiązku ubezpieczeniowego. Czas na odwołanie liczy się od dnia potwierdzonego odbioru pisma z wezwaniem. Kara za brak OC może zostać uchylona również wówczas, gdy zbyliśmy auto i to nowy właściciel uchyla się od obowiązku ubezpieczenia. W takim przypadku musimy przedstawić UFG dokumenty potwierdzające sprzedaż oraz dowód ubezpieczenia aktualnego w dniu sprzedaży.

Jak oblicza się kwotę kary za brak ubezpieczenia OC?

W bieżącym 2022 roku podstawa obliczenia kary wynosi 3010 zł. Tak bowiem określona została minimalna kwota wynagrodzenia brutto. W związku z powyższym maksymalny wymiar kary został ustalony na poziomie dwukrotności tej stawki i wynosi 6020 zł. Brak ubezpieczenia OC trwający od 4 do 14 dni wiąże się z opłatą wynoszącą dokładnie 3010 zł, a najniższy wymiar grzywny to 20% maksymalnej stawki kary.