Zadzwoń do nas. Oddzwonimy w 20 minut

Dla rolnika: Czy ubezpieczenie budynków rolnych jest obowiązkowe?

W Polsce od 2003 roku istnieje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Powszechnie znanym zapisem z tego dokumentu jest paragraf dotyczący tzw. OC pojazdu. Zdecydowana większość kierowców i posiadaczy samochodów zdaje sobie sprawę z obowiązku opłacenia ubezpieczenia komunikacyjnego i – mniej lub bardziej szczegółowo – zna grożące w przypadku braku takiej polisy sankcje. OC komunikacyjne to jednak nie jedyne ubezpieczenie, które zgodnie z literą prawa trzeba posiadać. Ta sama ustawa (potocznie zwana ustawą o OC) wskazuje jako obowiązkowe:

  • ubezpieczenie OC dla rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
  • ubezpieczenie budynków rolniczych od ognia i zdarzeń losowych.

Zobacz też: ubezpieczenie Nowy Sącz

Ubezpieczenie budynków rolniczych- kiedy i od czego?

Właściciel roli ma obowiązek zadbać o ubezpieczenie budynków na swojej ziemi, w momencie kiedy zostają one pokryte dachem. W polisie musi znajdować się ochrona od 13 ryzyk. Są to: pożar, deszcz nawalny, eksplozja wraz z implozją, grad, huragan, lawina, obsunięcie się ziemi, opady śniegu, podtopienie, powódź, tąpnięcie, uderzenie pioruna, uderzenie statku powietrznego. Brak takiego ubezpieczenia karany jest grzywną w wysokości 700 zł brutto. Polisę można oczywiście dowolnie poszerzyć, tj. zabezpieczyć się przed większą ilością zdarzeń losowych. Opisane wyżej 13 sytuacji to zgodne z przepisami minimum.

Budynek rolny- definicja

Budynek gospodarstwa rolnego (zwany potocznie rolnym lub rolniczym) również ma swoją prawną definicję. Warunki, które musi spełniać aby dotyczył go obowiązek ubezpieczeniowy, o którym mowa to:

  • stanowienie części gospodarstwa rolnego,
  • posiadanie fundamentów oraz dachu,
  • trwałe związanie z gruntem,
  • wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,
  • bycie własnością rolnika,
  • położenie na terenie nieruchomości, która jest objęta ubezpieczeniem,
  • posiadanie powierzchni o minimalnej wielkości wynoszącej 20 m².

Zobacz też: ubezpieczenie Strzyżów

Jakie budynki są zwolnione z obowiązkowego ubezpieczenia?

Obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstwa rolnego nie obejmuje ziemi o powierzchni poniżej 1 ha. Budynki znajdujące się na działce, której wielkość nie przekracza 99 arów są zwolnione z obowiązku, o którym mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Należy jednak obligatoryjnie ubezpieczyć je polisą mieszkaniową. Innym wyjątkiem niepodlegającym ubezpieczeniu są budynki przeznaczone do rozbiórki lub pustostany.

Jak pokazują statystyki zdarzeń losowych spadających na gospodarstwa rolne, ubezpieczenie ich jest nie tylko spełnieniem ustawowego obowiązku, ale także wyrazem odpowiedzialności, które daje rolnikom spore poczucie bezpieczeństwa.